2013-11-22

50 år sedan Kennedy sköts

Idag, klockan 12.30 Texastid, för 50 år sedan, sköts president John F Kennedy ihjäl. 

Jag skriver om likheten mellan honom och Barack Obama idag för Liberala Nyhetsbyrån.


Båda var de presidenter som bar en hel generations hopp och tro om framtiden och båda fastnade stora delar av deras lagstiftningsförslag i kongressen.

Aningen bortglömt - men noga beskrivet av Robert Caro i The Passage of Power - är dygnen efter mordet. Hur den maktlöse vicepresidenten, Lyndon B Johnson, grep makten och med sitt politiska geni korkade upp Kennedys agenda som fastnat i kongressen.

LBJ svär eden ombord på Air Force One, med änkan Jackie Kennedy vid sin sida, fortfarande med makens blod på kappan.
JFK:s död innebar också att maktrelationen mellan presidentens bror, Robert F Kennedy, och LBJ vändes upp och ner. De två männen hatade varandra intensivt.
Under tiden som majoritetsledare i senaten hade LBJ varit den mäktigare av de två.
När Kennedy vann nomineringen före Johnson och senare blev president var situationen den omvända. RFK blev justitieminister och JFK:s högra hand. Johnson blev en maktlös, håglös vicepresident.
Efter skottet som gjorde Johnson till president ändrades läget igen och LBJ var återigen mäktigast.

Även detta finns utförligt berättat i Robert Caros bok. Jag har recenserat den och seriens hittills fyra delar hos delibris.se.


2 kommentarer:

sven sa...

Under valkampamjen 1960 så var det inte främst sociala frågor Kennedy drev som man kan tro.Det han mest talade om var att USA hade hamnat i underläge när det gällde kärnvapenraketer.Men det visade sig att det hade USA inte.

sven sa...

Under valkampamjen 1960 så var det inte främst sociala frågor Kennedy drev som man kan tro.Det han mest talade om var att USA hade hamnat i underläge när det gällde kärnvapenraketer.Men det visade sig att det hade USA inte.