2013-03-01

På andra sidan dammen

Jag befinner mig nu i Washington D.C. i huvudsak för att delta på AIPAC:s, American Israel PAC, årliga konferens, där bland andra vicepresident Joe Biden kommer att tala. Men såklart ska det bli intressant att på plats åka ut över det amerikanska budgetstupet.

För inte verkar det som om någon tänker komma överens med någon annan och undvika nedskärningarna. En del neddragningar behövs i den amerikanska ekonomin, men inte så här grovyxat. Hälften av besparingarna drabbat militären, den andra halvan välfärdsprogram som Medicare.

Anledning att vi är här nu spåras tillbaka till förhandlingarna om att höja lånetaket 2011. Då kunde inte heller republikaner och demokrater komma överens och Vita huset kom fram med denna idé. Så dåligt utformade nedskärningarna att ingendera sida skulle vilja att de går igenom och därmed tvingas komma överens - sen.

Att skjuta upp till morgondagen är favoritsporten i Washington. Idag är imorgon.

President Obama och demokraterna har pumpat på hårt om alla lärare som kommer få sparken, om vilka hangarfartyg man inte kommer kunna bygga, och andra tårdrypande besparingar. Republikaner säger bara att det är dags för demokraterna i senaten att agera. Själva har klubbat igenom två förslag som hindrar nedskärningarna. Senaten agerade tillslut, men vare sig ett demokratiskt eller ett republikanskt förslag gick igenom.

Han har nog trott att republikanerna kommer backa, vilket de inte verkar göra. Därför börjar Obama nu tona ner retoriken om hur allvarliga neddragningarna blir.

Hur det är med den saken får vi snart veta. Idag är, som sagt, imorgon.

Inga kommentarer: