2012-12-28

Varför är republikanerna så omedgörliga?

Republikanerna förlorade presidentvalet och tappade platser både i senaten och representanthuset. Det pratades mycket om en kurskorrigering mot mitten. Ändå sade republikanerna i representanthuset nej till talmannens fiscal cliff-förslag - och undergrävde därmed kraftigt sin ledare - som innehöll modesta skattehöjningar för personer med över en miljon dollar i årsinkomst. Varför?


Helt enkelt eftersom det är vad deras väljare vill. Endast sex republikaner i representanthuset kommer från distrikt som har en demokratisk majoritet. Hotet mot dessa ledamöter är inte att förlora valet mot en demokrat i november om två år, utan att bli utmanade från höger i det egna partiet.

Endast sex ledamöter, tre procent, har som egenintresse att göra upp i mitten, resterande 97 procent har det inte.

Inför detta är jag själv kluven. Min personliga åsikt är att USA:s politiker, från vänster till höger, från senaten till representanthus till president, måste ta sig samman och kompromissa. Det är inte bara USA:s ekonomi de leker med, det är världsekonomin. En kompromiss kommer innehålla sådant som båda sidorna inte gillar, så är det bara och går inte att komma ifrån. Republikanerna är de mest hårdnackade i förhandlingarna, men demokraterna är inte särskilt medgörliga de heller (vilket Bob Woodward visade i sin bok om lånetaket 2011).

Samtidigt representerar dessa hårdnackade republikaner sina väljare. Många av dem valdes med exakt det mandat som de utövar just nu - ett tydligt och stenhårt nej till skattehöjningar. Det är - som vi politiker säger ibland - väljarnas fel.

Trots att de faktiskt bara utövar det mandat som de lovat, står de nu inför en situation som innebär rätt rejäla skattehöjningar om de inte agerar (Bushs skattesänkningar går ut vid nyår). I ett sådant fall kan det vara rimligt att gå med på små skattehöjningar för att undvika stora (samtidigt som man tar tag i utgiftssidan).
 

4 kommentarer:

benke sa...

Mathias, skälet till att republikanerna står emot är av rättfärdiga och moraliska skäl. De vill ha en liten stat och kämpar emot. Du säger "modesta skattehöjningar för personer med över en miljon dollar i årsinkomst. Varför?"

Därför! att det är en princip, dessutom så kommer denna gräns att sänkas snabbt med Obama. F.ö. är det inte en miljon dollar, det blir en miljon omräknat i svenska pengar möjligen. Vi snackar om 150.000-200.000 dollar. Inte en miljon dollar.

Det är många företagare som är inom gränsen 150 000 dollar (det var 200 000 dollar tidigare), och dessa kommer inte att anställa längre.

Obama hade en grotesk kampanj som sökte, och lyckades, splittra det amerikanska folket. Att han blev återvald beror delvis på att han lyckats få s.k. "latino" röster bland de unga. Här har GOP fullständigt misslyckats.

benke sa...

Mathias, skälet till att republikanerna står emot är av rättfärdiga och moraliska skäl. De vill ha en liten stat och kämpar emot. Du säger "modesta skattehöjningar för personer med över en miljon dollar i årsinkomst. Varför?"

Därför! att det är en princip, dessutom så kommer denna gräns att sänkas snabbt med Obama. F.ö. är det inte en miljon dollar, det blir en miljon omräknat i svenska pengar möjligen. Vi snackar om 150.000-200.000 dollar. Inte en miljon dollar.

Det är många företagare som är inom gränsen 150 000 dollar (det var 200 000 dollar tidigare), och dessa kommer inte att anställa längre.

Obama hade en grotesk kampanj som sökte, och lyckades, splittra det amerikanska folket. Att han blev återvald beror delvis på att han lyckats få s.k. "latino" röster bland de unga. Här har GOP fullständigt misslyckats.

benke sa...

Sorry för att ha postat två gånger. Dock saknar jag fortfarande svaret om 1.000.000 dollar vs 150.000-200.000 dollar.

sven sa...

Inför 10% moms så kan de avskaffa alla inkomstskatter.