2012-12-08

Jon Stewart vs Chris Christie

Jon Stewart intervjuar New Jerseys guvernör Chris Christie. Det här är riktigt bra, folks! 

Jag tror inte minst att det Christie säger om hur man samarbetar i politik och "get things done" är väldigt tilltalande för väljarna. Frågan är om han skulle klara sig genom ett republikanskt primärval med en närmare granskning av de kompromisser han gör nu i New Jersey.

 Christie är uppe för omval nästa år och har officiellt deklarerat att han ställer upp. Just nu, efter stormen Sandy, ligger hans approval rating över 70%. Inget dåligt utgångsläge.


Inga kommentarer: