2012-11-02

Jobbrapporten varken hjälper eller stjälper

Jag har flera gånger tidigare pekat på att jobbrapporterna i september, oktober och november kommer bli avgörande för valet. De ser endast ut att bli avgörande i den meningen att de ger förutsättningar för ett jämt val.

Enligt dagens rapport, adderas något fler jobb än väntat i ekonomin, 171 000, men arbetslösheten tickade upp till 7,9%.

Ammunition för båda kampanjerna alltså. Mycket riktigt säger Vita huset att "ekonomin fortsätter att läka", medan Romney-kampanjen säger att "ekonomin står still."

Denna rapport bekräftar det folk redan vet. Att ekonomin vare sig går spikrakt uppåt eller neråt, den tuffar på men det finns en del grus i maskineriet. Om folk redan bildat sig en uppfattning vem de ska rösta på utifrån jobb och ekonomi, så kommer inte dagens rapport förändra deras syn, bara bekräfta den.

Inga kommentarer: