2012-10-16

En annan Clinton till räddningen

Frågan om säkerheten kring ambassaderna har blivit allt svårare för Barack Obama och Vita huset att hantera. Först var det Bill Clinton som gjorde konventet till en framgång för Obama. Nu kommer Hillary Clinton och tar på sig ansvaret för det inträffade.

I take full responsibility. #stfu
Romney-kampanjen begick ett svårt misstag när de var för snabba på enterknappen och skickade ett pressmeddelande när oroligheterna kring de amerikanska ambassaderna började. När morgonen grydde hade fyra amerikaner dödats varav en ambassadör.

Utan det inledande misstaget skulle problemen för Barack Obama och Vita huset varit större. Fokus hamnade på Romney istället för Obama och ett gyllene läge för utmanaren att med kraft säga att Obamas utrikespolitik gled ur händerna.

Frågan har dock inte dött. Vita huset och Obama-kampanjen har haft svårt att ha en tydlig linje om det som inträffade vid ambassaderna var terroristattacker, eller ett spontant utbrott av vrede. Washington Post har en sammanställning av Obama-administrationens olika besked.

Det hela tog extra fart när Joe Biden i vicepresidentdebatten sa att han inte kände till begäran från ambassaderna om ökat skydd. Vilket tvingade Vita husets presstalesman, Jay Carney, att dagen därpå säga att han talade för sig själv och president bara, inte hela administrationen.

Mitt Romney och hans kampanj har hela tiden fortsatt trumma frågan, bland annat i ett utrikestal några dagar efter debatten.

Nu har frågan alltså blivit så besvärlig och att Hillary Clinton ställer sig ivägen för presidenten och tar på sig ansvaret.

Det kan möjligen ge presidenten någon form av skydd, men riskerar också att göra saken värre. Nu har Romney fått en perfekt passning till Obama i nattens debatt: Är det du eller utrikesminister Clinton som är ansvarig? På det kan Obama bara svara att det är han som är ansvarig, vilket bjuder in media till ännu hårdare granskning. Skulle han svara på något sätt så det framstår som han skjuter från sig ansvaret så vore det mycket skadligt för honom.

 

Inga kommentarer: