2012-09-05

USA-panelen om demokraternas konvent

Frida Stranne, Elizabeth Walentin och undertecknad svarar på frågor i Svenska Dagbladet om demokraternas konvent och Barack Obamas utmaningar.


Hur mycket handlar konventet om att samla de egna partistyrkorna och hur mycket att övertyga osäkra väljare framför tv-apparaterna?

Vad är Obamas utmaningar inför konventet?

Vart går stridslinjen mellan Obama och Romney, i vilka frågor kommer valet att vinnas eller förloras tror du?

Hur viktiga är övriga talare på konventet?


Inga kommentarer: