2012-07-14

Podcast om Obamacare

Ronie Berggren på Amerikanska nyhetsanalyser har intervjuat John Gustavsson, Annika Hernroth och undertecknad om Obamacare och hur Högsta domstolens beslut påverkar valrörelsen.

Finns att lyssna på här.

Inga kommentarer: