2012-07-11

Ökar stödet för Obamacare efter HD:s dom?

I Washington Posts senaste mätning kan man se en ökning av stödet för Obamacare efter Högsta domstolens beslut att upprätta hålla lagen. Om det bekräftas i andra mätningar är det såklart väldigt goda nyheter för president Obama och demokraterna.

Det stora problemet för Obama och demokraterna när det kommer till Obamacare är att republikanerna hittills vunnit debatten. En majoritet av befolkningen har varit mot reformen och en majoritet har också velat att lagen ska rivas upp. Delar av lagen har i sig varit populära, men helheten har folk varit emot.

En effekt av att Högsta domstolen godkänner lagen kan bli att vågen tippar åt andra hållet. Att i huvudsak mittenväljare tycker att lagen är mindre obekväm när nu HD, och chefdomaren John Roberts, godkänt den utifrån en konstitutionell grund.

I Washington Posts mätning är nu väljarna delade i synen på Obamacare: 47% är mot den, 47% för den. Sedan april-mätningen har stödet ökat med 7%-enheter.


Inga kommentarer: