2012-05-28

Uppförsbacke för Obama

Trots att min - och de flestas, inklusive de amerikanska väljarnas - bedömning är att Barack Obama för tillfället är favorit att vinna presidentvalet, så har han ändå uppförsbacke.

Gallups sammanställning av läget i slutet av maj sätter fingret på hans utmaningar.

Uppförsbacke för Obama, men inte så här brant.
Först och främst är det hans job approval rating (godkänt/icke-godkänt som president). Tittar vi sammantaget senaste året, så var det just ett år sedan han hade minst 50 procent i approval i genomsnitt under en månad. Det var när Osama bin Laden dödats. Sedan dess har han inte varit över 50 procent under en enda månad. Det är sämre än någon sittande president sedan Gallups mätningar började med Harry Truman.

Tittar vi istället just nu så ligger Obama över Jimmy Carter och George HW Bush, som förlorade. Och under Ronald Reagan och Bill Clinton, som vann tämligen enkelt. Han ligger faktiskt prick på George W Bush, 47%.

Bush segade sig upp till, och över, 50% under året - och det är precis var Obama också måste göra för att bli omvald.

74% av befolkningen är missnöjda med läget i landet. Det är i stil med hur väljarnas dåliga humör 1992, då de valde att byta president. Det är också klart sämre än 2004, 1996 och 1984, då de valde att fortsätta med samma president.

Ekonomin är den dominerande frågan i valet. Barack Obama har ett försprång över Mitt Romney på många områden, men just inom ekonomiområdet har Romney ett övertag.

Det finns såklart ljuspunkter för Obama - förutom att han leder i de flesta mätningar. 60% tycker bättre om Obama än Romney, 31%. De tror också att Obama förstår deras behov bättre och han är en bättre och starkare ledare.

President Obama har en god chans att få förtroende för fyra år till, men hans ställning är inte stark. Ska han vinna måste han prestera bättre i november än han gör nu. Detsamma gäller också Mitt Romney, men fördelen för honom är att han inte behöver ta sig an en motståndare i väldigt stark position.

Inga kommentarer: