2012-03-24

Kan Romney vinna i Louisiana?

Enligt de senaste mätningarna kommer det bli en klar seger för Rick Santorum i natt i Louisiana. Han leder med +14, +12 och +13 procent i de tre senaste. Men The Fix hävdar ändå att Louisiana är Mitt Romneys bästa chans i Södern.

The Fix pekar på att delstaten är mindre konservativa än exempelvis Alabama och Mississippi, mindre evangelikansk och befolkningen bor i mindre utsträckning på landet. Katoliker utgör en tredjedel av väljarna, och Santorum - som ironiskt nog är katolik - har förlorat samtliga fem delstater där det har varit så.

Det som talar emot Romney - förutom opinionsmätningarna - är att trots Louisiana har lägre andel evangeliska väljare än så ligger andelen ändå på 57%. Romney har förlorat alla delstater där andelen varit över 50%.

Så antingen kommer Santorum bryta sin negativa trend med katoliker, eller så kommer Romney bryta sin med hög andel evangelikala.

Både Santorum och Romney har trampat snett i veckan. 

Santorum antydde att han kanske skulle rösta för Obama om Romney vann nomineringen, vilket han senare kraftigt förnekat: "Över min döda kropp!"

Romney trappade personligen inte snett, utan det var en av hans närmaste medarbetare Eric Fehrnstrom som jämförde kampanjen med en Etch A Sketch (vad heter en sådan på svenska?).
Fehrnstrom sa att i höst blir det något helt annat, att det är en som Etch A Sketch, man trycker på knappen och raderar det man ritat och ritar något nytt. Newt Gingrich och Rick Santorum skickade allt sitt kampanjfolk till närmaste leksaksaffär och höll glatt upp leksakerna på nästa kampanjmöte.

Det här är ett klavertramp som sannolikt kommer förfölja Mitt Romney för alltid. Den blir så stark eftersom den spelar in i bilden av Romney som en kandidat som ändrat åsikter och säger det som krävs för att bli vald. Etch A Sketchen är en perfekt illustration av det och kommer såklart upprepas tusentals gånger av motståndare, men även i historieskrivningen om Romney.

Hur som helst så kommer Rick Santorum sannolikt vinna i Louisiana ikväll, men bara 20 av de totalt 46 delegaterna står på spel och resultatet kommer inte mycket i utgången av valet.

4 kommentarer:

Ronie Berggren sa...

Den korrekta beteckningen är evangelikal inte evangelisk. Evangelisk - i synnerhet i svenskan betecknar bekännelse till Martin Luther - evangelikala betecknar koppling till allmänna övergripande läror hos protestantismens allehanda sekter.

Inte många protestanter i Louisiana är lutheraner, de är sydstatsbaptister, metodister, och möjligtvis kalvinister, pingstvänner och trosrörelsekarismatiker - inte lutheraner. Den gemensamma nämnaren för dessa grupper är fundamentalistisk tro på bibeln, tron på personlig omvändelse och en personlig tro - därför kallas de just evangelikala. I en svensk kontext skulle vi beteckna sådana rörelser som frikyrkliga - och därmed absolut inte lutherska.

Det här var petigt och gnälligt :P - men nästan alltid när journalister etc skriver "evangelisk" istället för "evangelikal" fattar man direkt att de inte kan något om ämnet. Och eftersom jag förespråkar bloggar som komplement till svensk media, så ser jag gärna att en korrekt beskrivning används :P

Mathias Sundin sa...

Bra, tack!

Mathias Sundin sa...

Noterar iaf att jag är i gott sällskap: http://bloggar.aftonbladet.se/proffstyckarna/2012/03/25/gardagens-primarval-sammanfattat-louisiana/

Ronie Berggren sa...

Ja, Martinsson skriver också fel - och nästan alla svenska journalister gör felet.

Jag gjorde en gång i världen själv samma misstag. En lärare på en kurs om amerikansk politik som jag läste på universitetet upplyste mig dock om den viktiga distinktionen.

Här i Sverige brukar vi ju inte - förrän på senare tid - använda ordet evangelical/evangelikal - utan säga "frikyrkor"/frikyrkorörelsen som paraplybegrepp för samma fenomen. Det är ju dock i sig ett begrepp uppkommit ur vår egen historia med en (luthersk) statskyrka som frikyrkorna bröt sig fria ifrån.

I USA har någon statskyrka inte funnits, däremot mängder av protestantiska grupper av samma slag (och fler därtill) som finns i Sverige. Dessa har historiskt haft mycket gemensamt men fokuserat på att bråka om de små saker de inte haft gemensamt (olika syn på dopfrågan, församlingshiearki etc).

De senaste årtiondena (sedan Reagan typ) - började man i USA dock att fokusera på de breda gemensamma faktorerna istället (som tro på bibeln, tron på kristendomens grunddoktriner och vissa moralfrågor) - därav paraplybeteckningen evangelikala för att beskriva dessa oavsett vilken specifik rörelse de sedan tillhörde.

De är således inte evangeliska lutheraner - inte heller frikyrkor eftersom alla kyrkor i USA både är och har varit "fria". Således är ordet evangelikal en helt perfekt beskrivning även på svenska.

Och om svenska journalister som skriver om USA lär sig begreppet så vore det förstås toppen :)