2012-02-07

Inget på spel, mycket på spel

I kväll röstar Colorado, Minnesota och Missouri, men inga delegater står på spel. Ändå kampanjar Romney, Paul, Santorum och Gingrich för fullt. Alltså står ändå något på spel. Låter det rörigt? Det är det.

Kvällens möjliga segerherre inspekterar sweater vests i Minnesota.

Låt mig försöka reda ut det lite.

Alla tre delstater har icke bindande omröstningar i kväll. Det finns ingen garanti att kvällens valresultat återspeglas i de delegater som delstaten skickar till konventet, som formellt nominerar en presidentkandidat. Trots den likheten mellan de tre, finns det ändå skillnader:

Colorado:
Delegaterna till konventet utses på ett partimöte senare under våren. Ombuden på mötet är "bundna av heder", enligt det lokala republikanska partiet, att partimötet ska återspegla valresultatet. Därför är det troligt, men inte garanterat, att resultatet från partimötet kommer vara snarlikt valresultatet.

Minnesota:
Utser också sina delegater senare på ett partimöte senare under våren, men dessa är inte ens "bundna av heder" till kvällens valresultat. Så trots kvällens resultat är det oklart hur många delegater partierna kommer få från delstaten.

Missouri:
Valresultatet har ingen som helst påverkan på vilka delegater som utses. Delegaterna kommer utses i ett nomineringsmöte (caucus) den 17 mars. Kvällens resultat är alltså enbart en skönhetstävling, det ger rätt att kryssa av en vinst och man får positiva omdömen i media, men det gör inget för det faktiska antalet delegater.

Läget i delstaterna

Mitt Romney har satsat hårdast på Colorado och han leder i opinionsmätningarna. Han har även besökt Minnesota, men när det kom mätningarna som pekade på att Rick Santorum kunde vinna där ställde de in ytterligare planerade besök och fokuserade helt på Colorado. Romney-kampanjen jobbar dessutom hårt på att nedvärdera betydelsen av kvällens omröstningar.

Förutom Minnesota så ligger Santorum bra till i Missouri, där Newt Gingrich inte ens finns på valsedeln.

Newt Gingrich ligger på tredje plats i Colorado och Minnesota.

Ron Paul, som är den som satsat mest kampanjtid på dessa delstater, ligger fyra i samtliga. I Minnesota ligger han nära Gingrich på tredje, och vi har sett att Paul har haft en tendens att överprestera mot mätningarna i de delstater han satsat på.

Varför satsa, när det ändå inte ger några delegater?

För Rick Santorum är det en chans att vinna något igen. Att slå sig tillbaka i matchen, få positiv media och passera Gingrich som huvudalternativet till Romney. Och för Romney handlar det såklart om att förhindra Santorum och de andra det.

Kvällens tider

Colorado är sist ut och börjar rösta klockan 03 svensk tid. Så valresultaten kan nog dröja till tidig morgon.

Inga kommentarer: