2011-06-01

Medicareförslag ett strategiskt misstag

Den republikanska ordföranden i representanthuset, Paul Ryan, lade för ett par månader fram ett förslag - Path to Prosperity - som ska komma tillrätta med budgetunderskottet och minska statsskulden. Det innehöll ett förslag om att förändra Medicare, sjukförsäkringssystem för pensionärer och handikappade. Ett förslag som kan leda till demokratiska framgångar i nästa val.

Paul Ryan förklarar i denna video de problem han ser med Medicare (de ökade kostnaderna) och hur han vill lösa dem (ett peng-system ungefär som den svenska friskolepengen).


De flesta (även väljarna) delar Ryans problembild om ökade kostnader och att Medicare måste förändras, men inte hur. Republikanerna förlorade nyligen ett nyval till representanthuset i ett normalt starkt republikanskt distrikt. Även om Medicare-förslaget inte alls var ensamt avgörande, så hade det en negativ inverkan för den republikanska kandidaten.

Paul Ryan brukar försvara sig med att om hans förslag beskrivs korrekt så har det stöd av en majoritet av väljarna. Nate Silver på 538 hos NY Times bekräftar det (eller i alla fall att det är ungefär 50/50). Men, så förslaget kommer inte beskrivas neutralt i en valkampanj.

En undersökning från Kaiser (pdf) visade att 46% stödde Ryans förslag, medan 50% var mot den.

När man sedan för de 50% som var mot beskrev argument som Ryan själv använder - minskat budgetunderskott, öka valfrihet och rädda Medicare från bankrutt - ändrade 17% av dessa åsikt och stödde förslaget.

Motsvarande argument mot Ryans förslag - ökade sjukvårdskostnader, lägre ersättningar, stärkta privata försäkringsbolag och eliminera Medicare "as we know it" - presenterades för de 46% som inledningsvis stödde förslaget. 42% av dem ändrade då åsikt och blev motståndare till förslaget.

Silver har fler exempel på liknande utfall.

Det antyder att demokraternas argument mot Ryans förslag är starkare hos väljarna än republikanernas argument för.

Vad förslaget också innebär är att det flyttar fokus från förra valets stora fråga, ObamaCare, där republikanerna var på offensiven. Med Medicare-förslaget hamnar demokraterna på offensiven istället. Det flyttar även till viss del bort fokus från budgetunderskottet och statsskulden, där jag tror republikanerna har ett övertag.

Jag tar inte ställning till om Ryans förslag är bra eller inte, mina kunskaper om Medicare är för små för det. Det är bra att politiker är ärliga med vad de vill och lägger fram seriösa förslag, vilket Ryans är. Men inom politiken är det konstigt nog inte alltid bra att vara helt rättfram med vad man vill göra. I alla fall inte själv sätta det i fokus.

Inga kommentarer: