2011-02-23

Rahm Emanuel, Chicagos borgmästare

En imponerande vinst, är det minsta man kan säga. Rahm Emanuel fick över 50 procent av rösterna i Chicagos borgmästarval. Hade han inte nått över 50-procentsgränsen hade han mött tvåan i en ny omgång i april. Men det slipper han nu och kan koncentrerar sig på att ta över administrationen när nuvarande borgmästaren Richard Daley slutar efter 22 år.

Barack Obama har inte kampanjat för hans tidigare stabschef, vilket han uppenbarligen inte heller ha behövt. Men det har inte varit någon tvekan om att presidenten stöttat honom. I natt sa han att han inte kunde vara stoltare.