2010-01-20

Change we can belive in?

För ett år sedan svor Barack Obama presidenteden (två gånger för säkerhets skull). Han approval rating var, som sig bör, hög. 68% gav i Gallup honom godkänt, bara 12% underkänt. Ett år senare ligger hans godkäntsiffror och dallrar kring, och på senare tid oftast under, 50 procent. De som ger honom underkänt har ökat till 44-45 %.

Hans genomsnittliga approval rating för första året som president landar på 57%. Det är bättre än Bill Clinton (49%), lika med Ronald Reagan men sämre än alla andra presidenter sedan Eisenhower.

Just denna jämförelse tycker jag visar två saker:

1) President Obama har haft ett tufft första år och de förväntningar som ställdes på honom har han inte levt upp till. Samt att den stora reformen av sjukförsäkringen tullar på det politiska kapitalet. Utan tvekan har det varit svåra förutsättningar, men amerikanska presidenter har oftast inte en lätt uppgift.

2) Obamas första år säger inte mycket om hur hans presidentperiod kan komma att uppfattas när den är över. Bill Clinton hade i slutet av sin period en ganska hög approval rating och även om hans presidentskap inte räknas som någon dunderhit, så anser få att den var ett fiasko. Reagan räknas av många som en av de större presidenterna i historien.

Flera möjliga anledningar till Obamas dåliga siffror har förts fram. Han har spenderat för mycket pengar, arbetslösheten ökar, kriget i Afghanistan går dåligt, och så vidare. Säkert sant alltihop, men jag tror att det är bristen på förändring som är den stora orsaken.

Barack Obama slog igenom 2004 på demokraternas konvent när han talade om att det inte finns ett blått USA och ett rött USA, bara ett United States of America. Det har varit hans stora profilfråga och hans varumärke sedan dess. Men av detta har han som president levererat nästan ingenting. Han skulle förändra Washington. Politikerna, partierna och intresseorganisationerna skulle jobba mer tillsammans. Istället har det blivit tvärtom, Washington är mer polariserat än på länge.

Att det skulle bli svårt att uppnå denna förändring rådde det ingen tvekan om, men det jag tror många känner är att president Obama knappt ens har försökt. Visst jobbade man på att få med ett par republikaner om sjukförsäkringsreformen, men så mycket mer har det ärligt talat inte varit.

Detta ansvar ligger inte på Obama enbart, men det var han som lovade att förändra det. Han lovade förändra det och visste att motståndet skulle vara stort. Folk hade nog förstått om han inte skulle lyckats bara efter ett år, men de ser att han inte ens försökt.

Men som sagt, hans första år betyder inte att han är för evigt körd. Han kan uppnå det han lovade, han kan bli en stor president, precis som att han kan misslyckas. Den som lever får se.

1 kommentar:

Amer Al-bayya sa...

Hej, Save USA....Save USA..Stoppa AIPAC in USA..Stoppa AIPACs makt över USAs folk och USAs politik nu..Stoppa Israellobby-AIPAC- nu..

6 år av USA:s krig mot Irak.
En ny regering har tagit över i USA med en president som framställer sig som en
kraft för förändring. I den allt djupare finanskrisen och ekonomiska depressionen
växer kraven på en mer solidarisk och fredlig politik hos folket i USA.
Barak Obama har hittills övertagit de pågående krigen och skjutit
trupptillbakadragandet av ockupationsarmén i Irak,
på ett liknande sätt som Nixonadministrationen i början av 1970-talet lovade att
avsluta kriget mot Vietnam samtidigt som bombombmattorna hela tiden utökades.
Obama har kvar Bushs försvarsminister och förbereder utvidgning av
Afghanistankriget med 10 000-tals nya soldater.
Guantanamolägret ska finnas kvar ett år till för att de som upprättat lägret och brutit
mot alla internationella lagar ska få en chans att sopa igen spåren. Människor har
suttit inspärrade i 7 år utan anklagelser, utanrättegångar. Varför ska de sitta kvar ett
år till? Det är de som brutit mot internationella lagar som borde straffas.
Israels krig mot Gaza, som är en pågående massaker på instängda civila palestinier -
en slags "slutgiltig lösning" av Palestinafrågan - ske med de vapen som USA förser
den israeliska högern med. Israel är USA:s förlängda arm i Västasien.
De ständigt upprepade lögnerna om "Iraks massförstörelsevapen" som
Bushadministrationen spred, de öppna brotten mot Genèvekonventionerna, tortyren
på Guantanamo och i Afghanistans och Iraks fångläger, bombningar av hela städer
som Falluja i Irak och användandet av klusterbomber och bomber med vit fosfor och
radioaktivt uran är krigsbrott som ännu ingen ställts ansvarig för.
USA ut ur Irak - NU
Stöd Gaza och Palestina - nej till Israels krigspolitik
USA och NATO ut ur Afghanistan - NU
Protestmöte mot USA:s krigspolitik på Sergels torg
Lördag 21 mars kl 13.00
Nätverket mot krig...Do it now..now..thank you