2009-07-07

Blir amerikanska väljare mer vänster?

En av frågorna som har ställts, bland annat av mig, efter Barack Obamas seger är om amerikanska väljare har blivit mer liberala (i amerikansk mening, vänster, lite slarvigt uttryckt) och det var därför de valde demokraterna till Vita huset och kongressen. Den diskussionen är i högsta grad pågående inom republikanerna när de funderar på vilken väg de ska ta framåt. Förlorade de valet eftersom de blivit för konservativa, eller för lite konservativa (eller var folk bara trötta på dom)?

Amerikanska väljare har under lång tid blivit mer och mer konservativa och den trenden bekräftas i Gallups stora undersökning där de jämför väljarna 2004 med 2008 och 2009. 39 procent säger att de blivit mer konservativa under den perioden, 18 procent mer liberala och 42 procent oförändrade.

Samtliga tre grupper, republikaner, oberoende och demokrater, har alla blivit mer konservativa. Delar man istället in folk efter deras ideologi så ser man att de konservativa blivit mer konservativa, moderates likaså och liberaler mer liberala. De konservativa har dock ett stort övertag, 38 procent kallar sig det mot 18 procent som kallar sig liberala.

Tittar vi sedan på olika sakfrågor ser vi till exempel att stödet för att inte förbjuda handvapen ökar, likaså motståndet mot abort. Däremot minskar motståndet mot att staten ska ha en aktiv roll i att sprida "traditionella värderingar". Det senare kan vara ett utfall av den big government conservatism som George W Bush delvis förespråkat, med en aktiv stat för att uppfylla konservativa syften.Det finns också sakfrågor där åsikterna rör sig i liberal riktning, exempelvis i synen på reformering av sjukförsäkringssystemet, Irakkriget och reglering av näringslivet.

Gallups rapport avslutas med följande:

"And for those seeking to understand why the Republican Party suffered such major election losses, they may find that political ideology has very little to do with it."

Det här gör inte att frågan definitivt har avgjorts, amerikanska folket kan fortfarande komma att byta riktning och röra sig i mer liberal riktning, men hittills är det inte mycket som tyder på det. USA är ett konservativt land och kommer vara så under åtminstonde en tid framöver. Det betyder inte att republikanerna automatiskt kommer bli valda, som vi såg nu i november inte minst. Men det betyder att amerikanska politiker inte kan gå för långt från dessa värderingar om de vill bli valda och återvalda.

Inga kommentarer: