2009-01-24

President Obamas första YouTube-anförande

Barack Obama pushar för stimulanspaketet i hans första radio- och YouTube-anförande som president.

Inga kommentarer: