2008-07-17

Obama nästan ifatt

Barack Obama har tvingats spendera väldigt mycket pengar i primärvalet samtidigt som hans fundraising i maj sjönk till, för honom, låga nivåer. John McCain har i lugn och ro kunnat fokusera på sin fundraising tillsammans med republikanska partiet och hade därmed vid utgången av maj ett pengamässigt övertag. Men det varade inte länge.

Barack Obama drog in 52 miljoner dollar under juni och demokratiska partiet, som tidigare haft stora problem med fundraising, drog in 22 miljoner dollar. Det ger Obama 72 miljoner i kassakistan och DNC 20 miljoner, tillsammans 92 miljoner.

John McCain fick in 22 miljoner i juni och har tillsammans med RNC 93 miljoner på banken.

Inga kommentarer: