2008-02-28

Poddradiointervju

Billy McCormac fortsätter att intervjua folk om amerikansk politik i ett rasande tempo. I dag var det min tur. Vi pratade om Michael Bloomberg, Hillarys oförmåga att nita Barack, den senares bedrift att ta sig över en miljon givare, offentlig finansiering av kampanjerna och lite svensk media. Allt på en kvart. Lyssna här.

Lyssa också på hans intervju med Johan Wennström i en, två, tre delar, Joakim Nilsson, Niklas Nordström och Roland PM.

Inga kommentarer: