2008-02-29

Olle Wästbergs annorlunda perspektiv

Olle Wästberg har varit Sveriges generalkonsul i New York och är kunnig och intresserad av amerikansk politik. I sitt senaste nyhetsbrev (ej online, ni hittar det tids nog på hans hemsida) skriver han om valet. Det ger ett intressant perspektiv på amerikansk politik. I Sverige blir det lätt, republikaner är onda, demokrater är goda. Verkligheten är som vanligt mer komplicerad.

Presidentvalet och ekonomin
Vad innebär det amerikanska presidentvalet för USA:s ekonomi? Enklast uttryckt finns två politiska läger. Det ena representeras av George Bush samt de två demokratiska presidentkandidaterna Clinton och Obama. Det andra av republikanernas John McCain.

Enklast uttryckt tror Bush/Clinton/Obama på en keynesiansk stimulanspolitik. De vill stimulera hushållen genom bidrag, sänkta skatter och stöd till insolventa låntagare.

McCain har däremot i senaten varit konsekvent budgetfundamentalist. Han har röstat nej både till stimulanser och skattesänkningar, när de inte varit finansierade och är en av de tydligaste förespråkarna för budgetbalans. I primärvalen har han varit tuff och avstått från att lova nya jobb i drabbade områden.

Liknar amerikansk politik svensk? Knappast.
Fredrik Reinfeldt har meddelat att han håller på den demokratiske presidentkandidaten Barak Obama (som har något som liknar jobbavdrag i sitt mycket detaljerade valprogram). Mona Sahlin håller däremot på Hillary Clinton.

Det tycks bestyrka den vanliga uppfattningen att alla svenska partier ligger inom ramen för demokraterna i USA. Men det är en kraftig förenkling.

Vem stänger Guantanamo snabbast? Säkert McCain. Dödsstraffet? McCain och Clinton för. Obama försiktigt mot. Invandringspolitiken? Clinton och Obama mer restriktiva än McCain. Frihandel? McCain ligger närmast den svenska positionen. Effektivare konkurrenslagstiftning? McCain.

Den starka kulturkonservativa dimensionen (rätten att bära vapen, inställning till aborter) gör att McCain ligger ganska långt från det svenska politiska genomsnittet. Ingen presidentkandidat är dock för samkönade äktenskap.

En sådan sak som skolpeng vågar sig ingen ledande amerikansk politiker på att förespråka.

Inga kommentarer: