2008-01-22

Fred Thompson out

Fred Thompson drar sig tillslut ur kampanjen. Han drev den bästa kampanjen av alla så länge han officiellt inte hade någon kampanj. Så fort han lanserade den gick det hela tiden utför.

"Today I have withdrawn my candidacy for President of the United States. I hope that my country and my party have benefited from our having made this effort. Jeri and I will always be grateful for the encouragement and friendship of so many wonderful people."

Nu får vi se om och när han endorsar John McCain.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Synd att han skulle förstöra för Huckabee i South Carolina när han ändå inte hade någon chans att vinna. Men det var ett bra tal han höl efter primärvalet i South Carolina. Hänvisade ofta till att stå upp för de oföddas rätt till liv vilket en abortmotståndare som jag gillar.

Anonym sa...

Inte en dag för tidigt enligt mig. /M Rosendahl

Anonym sa...

Re: dofs
Det är helt ok att vara motståndare till abort. Problemet är att någon som inte är född kan inte ha några rättigheter. Det är endast levande OCH födda som har det - hur mycket liv ett foster än har så är det inte fött. Argumentet är således ologiskt och inkonsistent. Det är som att riksdagen skulle stifta lag som styr Norges kommuner. Det är ologiskt och inkonsistent (samt i detta senare fall dessutom illegalt). Som sagt, abort för eller mot har jag inga synpunkter på. Men man kan inte vara mot abort på en ståndpunkt som inte vilar på någon grund alls. Om nu herr FT uttrycker sig så, så är det fullt förståeligt varför han inte får tillräckligt med stöd. T o m de mest hårdhänta abortmotståndarna i USA ser igenom sådant. Jag med.

Anonym sa...

Anonym tillåter sig att göra ett mycket halsbrytande antagande, att rättigheter alstras genom att man kommer ut i luften och inte en minut innan. Likt de flesta antaganden lämnas detta omotiverat därför att det skulle vara en självklarhet. Om det var detta skulle frågan naturligtvis vara död men väldigt få länder har valt att gå på anonyms linje utan istället tala om livsduglighet (vilket inte heller är ett oproblematiskt antagande).

Varför kan ingen ha rättigheter innan personen ifråga har kommit ut i luften? Är det OK att döda foster upp till minuten innan förlossningen i sådana fall (i Sverige är det inte så och inte i resten av Europa heller, mig veterligen)? Medvetande, känslor och förnimmelse av smärta kan finnas långt innan personen i fråga föds. Fostret är en unik individ rent genetiskt från befruktningsögonblicket, varför ger ingen av dessa milstolar några rättigheter och vad är det som motiverar att gränsen skall dras vid att komma ut i luften?

En sida som jag personligen tycker tar upp antagandena om rättigheter på ett bra sätt ur ett sekulärt filosofiskt perspektiv är www.l4l.org .

För övrigt verkade Thompson vara en mycket trevlig och hygglig karl som var alldeles för ointresserad av att bli president för att klara en riktig kampanj med allt vad det innebär.

/Daniel

PS. Jag är inte samma person som skrev det första inlägget.

Anonym sa...

Re: daniel.
Rättigheter och skyldigheter är rättigheter och skyldigheter för att de tillfaller levande människor. Detta tillkommer inga andra varelser (hästar), stenar, träd eller ofödda. Det är inget halsbrytande i det - annat än att du tycks inte förstå det. Svårare än så är det inte. Jag har aldrig talat om fostrets möjlighet att känna, höra et cetera (efter en eller annan viss vecka). Har heller aldrig påstått att det inte är unikt. Du förstår antingen inte det jag skriver eller så misstolkar du avsiktligt. Det är ett stort problem för dig.

Anonym sa...

En skrämmande syn på mänskligt liv. Det är som att säga att man inte har rätt till liv om man befinner sig inomhus utan att bara de som befinner sig utomhus har rättigheter. De ofödda är levande människor livet börjar vid befruktningen och man kan inte gå från att vara något annat till att bli en människa.

Fred Thompson började inte uttrycka sig på ett mera vettigt sätt föränn i sista veckan i sin kampanj. Innan pratade han mest om att han var den som var mest kånsörvativ. Och när han ändrade inställning hade de mera engagerade abortmotståndarna (de flesta republikaner är abortmotståndare) gått över till Huckabee eller Ron Paul.

Anonym sa...

Hej anonym,

Du hävdar att definitionen av en levande människa går vid det ögonblick man föds. Motivera varför det är det som är gränsen. Att upprepa ett antagande är inte ett argument.

I min enfald antog jag att du tagit del i andra debatter om detta och anförde några annars vanligen använda definitioner. Mitt misstag. Ursäkta.

:P
Daniel

Tobias Levander sa...

Genom att skynda långsamt och inte anpassa sig till mediernas sanslösa 24/7-jakt på nyheter till varje pris visade Fred Thompson sin klass. Han verkade både lakonisk och lat, men det verkar ofta som en bra kvalitet som politiker.
Lata politiker orkar inte införa så mycket skit, för att inte tala om hur jobbigt de måste finna tanken på krig. Problemet är icke-lata presidenter som Bush och Clinton, som inte tvekar att förlora några vänner i kongressen för att vinna kriget..
Fred är dessutom en hedersman med en integritet få andra republikanska politiker kan matcha.

Anonym sa...

Re: Dof
"De ofödda är levande människor livet börjar vid befruktningen och man kan inte gå från att vara något annat till att bli en människa." Livet börjar vid befruktningen - kan vara helt rätt, men man är inte människa.

Det är ett embryo, därefter foster och slutligen en människa. Skilj på vad du tror respektive vad vetenskapen säger. Det enda som stämmer är att embryot som finns inte kan bli en sten, utomjordling eller häst. (Väldigt osannolikt skulle jag dock säga om jag tog på mig hängslena och livremmen samtidigt.) Står dig dock fritt att argumentera mot läkarvetenskapen, men jag tror inte att du kommer att ha någon framgång - varken med abortförespråkare eller abortmotståndare.

Re: Daniel.
Synd att du inte tar del av verkligheten och de rättigheter som finns respektive de rättigheter som du önskar skall finnas. Det är uppenbarligen två olika saker. Jag trodde i min enfald att du skulle kunna skilja på dröm och verklighet. Återigen jag hävdar ingenting, jag konstaterar fakta. Du kan fortsätta att arbeta mot fakta. Det blir tyvärr rätt jobbigt för dig.

Återigen - har inga synpunkter på för eller mot abort men om man skall diskutera rättigheter då bör man utgå från fakta, verkligheten och inte fantasier, drömmar eller politisk ideologi. Ideologin är valet mellan för respektive mot abort - den bör inte blandas in med sakfrågan om rättigheter.

Ty större delen av mänskligheten anser att mänskliga rättigheter inte är del av en enskild politisk ideologi även om det naturligtvis är en ståndpunkt. Men som ståndpunkt betraktad är den fakta eftersom det är sak och verklighet vi utgår ifrån när vi diskuterar rättigheter, inte ideologin som säger att mänskliga rättigheter tillfaller annat än människor, exempelvis stenar, utomjordlingar, hästar och eller - för den delen - embryon.

Ber naturligtvis om ursäkt för antagandet att du lever i samma värld som vi vanliga dödliga.