2007-06-27

Thompson leder - och ökar

Fred Thompson har som jag skrev om igår haft en fullständigt lysande månad. Från ett snitt på 10% till ett på 20%. Hos Rasmussen går det ännu bättre.

För två veckor sedan var det lika mellan Giuliani och Thompson, 24-24. För en vecka sedan ledde Thompson med 28-27 och nu leder han med 27-23. Thomson leder med 13 procentenheter över Giuliani hos konservativa väljare, medan Giuliani leder hos de mer moderata.

Romney och McCain kommer en bit bakom med 12 respektive 11%.

Inga kommentarer: