2007-06-26

Romney tar ur egen ficka

Mitt Romneys fundraising kanske inte går så otroligt bra ändå, eller så försöker de vrida ner förväntningarna inför kvartalsslutet. Han skriver nu ut ytterligare en check till sin egen kampanj, men avslöjar ännu inte på hur mycket. På frågan varför, svarar han:

"Because I have to, all right?"

Inga kommentarer: