2007-06-27

En bloggare i mainstream

Det krävs en bloggare för att mainstreammedia ska få lite balanserad rapportering från amerikansk politik och presidentvalet. Per Gudmundson skriver i Svenska Dagbladet:

"En svensk betraktare har all anledning att känna avund. Man kan tälta i veckor utanför valberedningen i ett normalt svenskt politiskt parti utan att höra så här många namn diskuteras.

Okunskapen om amerikansk politik är kanske på väg att mildras, dock, tack vare internet. Webbplatser som Real Clear Politics erbjuder ständig uppdatering om opinionsläget och länksamlingar till de intressantaste analys- och ledarartiklarna i editioner morgon, middag och kväll. Här hemma finns svenska bloggar som mer eller mindre specialiserat sig på USA-bevakning."

Inga kommentarer: