2007-06-26

HD byter riktning gällande kampanjlagar

Högsta Domstolen i USA byter riktning när det kommer till de kampanjlagar som gäller sedan McCain-Feingold-lagen. Den reglerar en hel massa, bland annat hur mycket pengar som får skänkas till en politisk kampanj (2300 dollar) och vilken sorts annonser som får köras. Det finns också ett form av kryphål i lagen, så kallade 527:s. Till dessa är bidragen, om jag förstår det rätt, obegränsade, men jag tror inte de får köra annonser direkt för eller mot en speciell kandidat. Om det finns några jurister bland publiken som kan de amerikanska kampanjlagarna, varsågoda att hjälpa till.

Nu har i alla fall HD beslutat att förbjuda en del av lagen McCain-Feingold. Det handlar om så kallade election ads som enligt lagen inte får köras nära ett val. Lagen gör skillnad på issue ads och election ads, men ju närmare ett val vi kommer desto oftare faller åsikterna samman med olika kandidaters ståndpunkter. Lagen gillas av en del, men kritiseras framförallt av företag och olika organisationer, som fackföreningar (AFL-CIO) eller intresseorganisationer (NRA).

Nu ska alltså dessa få köra dessa election ads även precis innan val, men de får inte direkt peka ut att man ska rösta på den ena eller andra kandidaten (men får nämna dem vid namn). Var gränsen går, det verkar ingen riktigt veta.

Ja som sagt, jag är inte direkt glasklar exakt på hur lagen fungerar men beslutet i HD innebär i alla fall att olika organisationer kan spela en större roll i slutet av en valkampanj. Det här hur som helst i alla fall inte som Ekot påstår:

"Ett beslut i Högsta domstolen öppnar för fritt inflöde av pengar till kandidaterna från fackföreningar, företag och andra lobbygrupper."

Kampanjerna och kandidaterna får inte ta emot obegränsade summor pengar och göra vad de vill med, men organisationerna själva får större frihet att köra annonser.

Den som påverkas mest negativt av detta är utan tvekan John McCain. Han är författare och pappa till lagen, som är impopulära i stora konservativa kretsar. McCains kampanj sluttar just nu utför och detta var inte vad han behövde. Dessutom kommer HD framöver ta upp fler delar av kampanjlagarna och har med detta beslut visat att de mycket väl kan tänka sig att riva upp tidigare prejudikat.

På bloggen SCOTUSblog finns det mycket matnyttigt för den intresserade.

Inga kommentarer: