2006-12-28

Dibbuk om hemska Israel

I ett inlägg med talande rubrik, Ett försvar som hotar vapenvilan, pekar Dibbuk på det sjuka i svensk medias rapportering från Israel-Palestina. Så här skriver TT:

Vapenvila i Mellanöstern i fara

Israel beslöt i dag att återuppta flygangreppen mot palestinier som skjuter raketer från Gazaområdet över gränsen mot Israel. Därmed är den månadslånga vapenvilan i fara.

Och som Dibbuk påpekar:

"I TT:s värld börjar eländet vanligen när Israel besvarar ett angrepp.
Sedan “vapenvilan” inleddes i november har ett sjuttiotal raketer skjutits in över Israel. Man kan ju tycka att det i själva verket är dessa angrepp, var för sig såväl som tillsammans, som utgör vapenvilans största hot."


Erik Svansbo förutspådde igår att deft var just så här svenska medier skulle reagera.

Inga kommentarer: