2006-11-01

Det som kan avgöra valet

Som jag tidigare har skrivit så kan mycket väl valet på tisdag avgöras av vilket parti som får sina väljare att gå och rösta, eller kanske rättare sagt - om republikanerna får sina väljare att gå och rösta. Det är demokraterna som har medvind och minst problem att mobilisera sina väljare, det kommer bli betydligt tuffare för republikanerna. Men de har å andra sidan en mäktig maskin som levererat mycket högt valdeltagande på rätt ställe i de senaste valen. Upp till fem procentenheters större stöd för en kandidat, menar man sig kunna leverera.

The Columbus Dispatch har en bra artikel om detta.

Ett exempel på hur viktigt det är att få rätt väljare att gå och rösta kan man se i Missouri där demokraten McCaskill och republikanen Talent hamnar precis lika, 49-49, i stöd hos väljare som troligen kommer gå och rösta. Men McCaskill leder 51-43 bland väljare som troligen inte går och röstar.

Inga kommentarer: