2006-10-11

Hittills inget utslag i opinionen för demokraterna

Igår trummade ju SVT och andra ut hur demokraternas ledning ökat, jag försökte ge hela bilden som inte så tydligt pekar på framgångar för demokraterna. Det SVT hänvisade till var dessutom en undersökning för hela USA som naturligtvis visar en trend, men inte hur det faktiskt kommer gå i valet eftersom USA har enmansvalkretsar. Det som är mest intressant att granska är alltså förändringar i de senats- och kongressrace där demokraterna kan ta en plats från republikanerna (och vice versa).

Vi kan då notera att SVT inte rapporterar att republikanerna i ett av dessa race återtar ledningen! Bob Corker, republikan, leder i SurveyUSAs undersökning med två procentenheter, mot ett underläge på tre procentenheter i deras förra undersökning.

För Rhode Island så ökar demokraten ledningen med en procentenhet, så i praktiken nästan oförändrat.

Alltså, vi har en demokrat som tappar ledningen i en undersökning, och en demokrat som ökar svagt sin ledning i en annan. Skandaler på riksplanet återspeglas alltså inte automatiskt i de olika racen. Det betyder inte att det inte kommer få något genomslag alls, det är för tidigt att säga, men innan SVT slår på stora trumman borde de granska situationen lite närmare.

Inga kommentarer: