2006-10-21

GOTV

När jag första gången läste GOTV trodde jag det var en amerikansk tv-kanal, men insåg snart att det är en förkortning för Get Out The Vote. I amerikanska val där bara drygt hälften av väljarna går och röstar är det mycket viktigt att just få folk, rätt folk, till valurnorna. Republikanerna blev val efter val förvånade över att demokraterna som ofta hade legat under i opinonsundersökningarna innan valdagen i alla fall tog hem spelet tillslut. Hemligheten var deras effektiva GOTV-operationer med hjälp av bland annat fackföreningarna.

Men Karl Rove ändrade på den saken. Nu är det republikanerna som är mästare i grenen GOTV. Det är därför jag inte alls är så säker på en storslam för demokraterna i valet. I de race som det är riktigt tight i kommer det avgöras av vilka partierna får att gå och rösta. Naturligtvis har demokraterna insett sin svaghet, men frågan är om de lyckats göra tillräckligt mycket åt det.

Eric Alterman skriver om detta i The Gaurdian. Han påpekar precis som jag har gjort att det inte undersökningarna på nationell nivå som spelar någon roll, det är de enskilda racen som avgör.

Inga kommentarer: