2006-06-29

Stort intresse för kongressvalet i höst

USA Today skriver om en undersökning som genomfördes under helgen som visar att intresset för kongressvalen i höst är rekordhögt och att demokraterna ligger riktigt bra till. Väljarna är dessutom mer intresserade av den nationella politiken snarare än lokala frågor, vilket också borde gynna demokraterna. Och inte heller kan republikanerna få någon större draghjälp av Bush, 40 procent av väljarna säger att de blir mer negativa till en kandidat som stöds av honom, bara 15 procent mer positiva.

Vad som är intressant också är att en klar majoritet heller kallar sig demokrat än republikan, 55 mot 38 procent. Demokraterna har också störst förtroende i fyra av de fem viktigaste valfrågorna; ekonomin, korruption, Irak och sjukvård. Republikanerna har störst förtroende i den femte frågan, kriget mot terrorismen.

Men ändå får inte nuvarande demokrater i kongressen godkänt, endast 38 procent i approval rating, en procentenhet högre än Bush och fem högre än republikanerna i kongressen.

Jag tror dock att republikanerna kommer knappa in under valrörelsen. De frågor som just nu dominerar Irakkriget och bensinpriset kommer fortsättta leva men vissa grundläggande värderingar kommer också spela in och där har republikanerna ett klart försprång. Intressant att se är också att demokraterna bygger sina nuvarande framgångar på temporära politiska frågor, inte de grundläggande värderingarna. Jag tror demokraterna kommer gå framåt i detta val, men inte vinna någon majoritet, i alla fall inte i senaten, men 2008 kan läget vara helt annorlunda beroende på vilka politiska frågor som dominerar. Självklart är det bra för demokraterna med kortsiktiga framgångar, men de måste också ändra den amerikanska opinionen i grunden. Jag tror därför Howard Deans, demokraternas ordförande, 50-statsstragi är riktig. Istället för att bara satsa kortsiktigt där framgångar kan nås omedelbart så bygger man stöd i hela landet på lång sikt, vilket naturligvis kan leda till mindre framgångar på kort sikt. Men den nackdelen får man ta, annars får man alltid hoppas på att rätt frågor är heta vid valen.

Inga kommentarer: