2006-06-23

Arbetslösheten

Det är ett jäkla dribblande hit och dit med siffrorna i arbetslösheten och jag tror inte folk har uppfattat speciellt mycket förutom att de borgerliga tycker att arbetslösheten är högre än vad som verkligen visas i sifforna. Men även fast folk inte litar på när AMS säger att arbetslösheten är 4,2 procent, så går det ändå in att det går bättre för Sverige. Jag hör fler och fler säga det. Att läget på arbetsmarknaden har vänt. Och ja, det finns säkert nån siffra här och där som pekar på det, men tittar man totalt så går det faktiskt inte att se. Och kom ihåg, vi står på toppen av en högkonjunktur, nu borde målet om full sysselsättningen vara nått.

Hur som helst, häromdagen kom senaste undersökningen från SCB på arbetslösheten. Danne Nordling sammanfattar:

"Den totala arbetslösheten var alltså i maj [2006] 363 000 personer 8,0 procent av arbetskraften (ojusterad)."

"I maj 2005 var den öppna arbetslösheten 234 000 personer och antalet i åtgärder 125 000."
234 + 125 blir 359. Alltså i maj för ett år sedan totalt antal arbetslösa 359 000 personer. I maj 2006 totalt antal arbetslösa 363 000. En ökning med 4 000 personer.

Och så här skriver SCB faktiskt:

"Om hänsyn tas till befolkningsutvecklingen, uppvisar andelen sysselsatta i procent av befolkningen inte någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med maj 2005."

Till detta kommer alltså krånget om att det är fler personer i verkligheten är arbetslösa, att alla inte räknas in i statistiken. Läggs allt ihop så blir det väldigt krångligt och inte direkt något man förklarar på fem-sex sekunder i ett klipp i TV. Men några saker är klara:

*Arbetslösheten sjunker inte.
*Vi är på toppen av en högkonjunktur.
*Arbetslösheten borde då sjunka kraftigt.
*Den officiella statistiken visar på alldeles för låga siffror.

Inga kommentarer: