2006-02-16

Omöjligt att förstå

Jag har bara hunnit lyssna på en del av KU-förhören, idag delvis på det med Laila Freivalds. För mig är agerandet på annandagen omöjligt att förstå. Att Laila Freivalds under en dag inte följer nyhetsmedia har jag inte svårt att förstå, däremot kan jag inte fatta vad det är för en påse nötter som hon har som tjänstemän.

Det finns gott om rapporter tidigt från annandagen som det inte krävs större slutledningsförmåga än hos en ekorre för att fatta att detta kan vara riktigt allvarligt. Framförallt mailet från försvaret som tydligt talar om att det finns 20 000 svenskar i området, att det slagit in en stor våg och att människor har dött. 1+1 är svårare att räkna ut.

Hur kan det gå en hel dag innan utrikesministern underrättas om vad som hänt?

Ändå sitter Freivalds och säger gång på gång vilken enorm kompetens hennes medarbetare har, hur tränade de är, hur utbildade de är. Om Laila Freivalds verkligen tycker det, är hon uppenbarligen alldeles för inkompetent för jobbet som utrikesminister.

Det som också är helt sanslöst är hur långsamt det går när ljuset äntligen gått upp för utrikesministern. På förmiddagen (vet ej vilken dag) fattas beslutet om att Räddningsverket ska få skicka hjälp. Ändå dröjer det ytterligare ett halvt dygn innan Räddningsverket får ett klartecken att beslutet formellt är fattat.

Sanslöst. Från början till slut.

Inga kommentarer: