2006-01-22

Godmorgon kamrat

Dick Erixon raljerar över radioprogrammet Godmorgon världen:

"I mycket positiva ordalag sägs att Hamas nu inte automatiskt vill utplåna Israel, utan har en diskussion mellan olika fraktioner om Israel ska utplånas eller inte. Ett klart framsteg, enligt Sveriges Radio."

Hehe!

2 kommentarer:

magnus sa...

Dick gör ju även en lysande jämförelse mellan Sveriges Radios syn på diskussion och demokrati hos irakierna respektive palestinierna. I det förra fallet är det bevis för ickedemokrati och i det senare fallet bevis för demokrati. Och det du citerade, om att ifrågasättande av utplåning av Israel skulle innebära att Hamas omfamnar demokrati är ju så outgrundligt dumt så...

Sveriges Radios Konflikt lyckades nog lite bättre. Solanas godtrogna åsikter presenteras, men köps nog inte av kommenterande reporter och i en diskussion mellan Birgitta Ohlson och Yvonne Ruwaida har Birgitta sunda synpunkter. Länkade Konflikt i min senaste blogpost.

magnus sa...

(Pricksäkert citat av outgrundligt dumt påstående alltså.)