2006-01-18

Aftonbladet rättar Collin

Det jag skrev igår om Robert Collins antisemitism kommer ursprungligen från Stockholm Spectator. Michael Moynihan uppmärksammar nu också att Aftonbladet har gått in och ändrat i artikeln utan att skriva någon rättelse. Det vanliga är att man låter det gamla stå kvar och inför en rättelse, eller skriver i texten att man har ändrat.

Inte heller var ändringen speciellt bra. "Stark judelobby" blev "starka judiska lobbyn".

Inga kommentarer: