2005-12-02

Varför ansvar ska utkrävas genom avgång

Det är inte alltid den bästa lösningen att människor ska avgå när de gjort något fel. Vi har en tendens i det här landet att se t ex misslyckade företagsstarter som något enbart negativt. Istället är det så att man lär av sina misstag.

Men det finns också en annan aspekt och det är den att om aldrig något ansvars utkrävs eller något straff utdelas så kommer många strunta i att ta sitt ansvar eller leva upp till lagar. I denna situation som gäller rikets och medborgarnas säkerhet så måste ansvar utkrävas i form av avgångar. Det är för riskabelt att låta någon sitta kvar på en position där personen kan få hantera saker som den uppenbarligen inte är kapabel att klara av.

I krisen testas människor och de som testades i Sverige förra året efter jul klarade inte det testet. Då kan man inte leda nationen Sverige. Vågar vi ta den risken att de har lärt sig lite mer nästa gång något händer? Tänk om det är en stor terroristattack, eller någon annan naturkatastrof eller det värsta tänkbara - att vi inte kan tänka ut vad som kan hända.

Göran Persson har haft möjligheten att införa en krisberedskap. Det har han underlåtit att göra. Det är ingen misstag som kan förlåtas. Göran Persson bör avgå.

Inga kommentarer: