2005-12-26

Det problematiska med avlyssning

Henrik Alexandersson har ett bra inlägg om varför det är så farligt och problematiskt med avslyssning, övervakningskameror och teledatalagring.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jag kanske är korkad, men jag begriper inte vad som var så bra.

Avlyssning, telekontroll eller annan sådan bevisning är ju inte absolut - den ska tolkas av domstolar, belysas kritiskt av försvarsadvokater osv.

Det är superviktigt att rättsväsendets aktörer har utbildning och kunskaper om vad de aktuella bevisen faktiskt ger för information, att de inte är perfekta osv.

Men jag har aldrig hört talas om något brottmål där detta är ensam bevisning. Däremot är den väldigt vanlig stödbevisning, t.ex. har man inte sällan kunnat få ut uppgifter om att en mobiltelefon, som tillhör en misstänkt person som t.ex. förvarade stöldgods för 200 000 i sin pappas garage, också befunnit sig på platen för de tre inbrott från vilka sakerna i garaget kom, samt att denna mobil ringt upp tre andra mobilteleoner som vid tiden för brottet fanns på samma plats och som sedan åkte E4 tillbaka till den ort där samtliga tre mobiltelefonägare bor...

Visst kan man påstå att det bara är en konspirationsteori, bara en massa indicier osv. Men ändå.

Det är väldigt mycket säkrare bevisning än aldrig något påstående från ett halvpackat vittne som knappt minns vilken dag det hela hände...

I slutändan är det domstolar som ska avgöra vilket värde bevisningen har i ett brottmål, man kan därför inte dra slutsatsen att förekomsten av en viss typ av bevisning innebär en fara för rättssäkerheten eller leder till att folk kommer att dömas på grund av konspirationsteorier.

Faktum är att telekontrolluppgifterna (dvs elektroniska fotspårfrån mobiler) många gånger frikänner misstänkta personer, dvs. ger dem alibin för brottstidpunkten. Och visst, man kan ifrågasätta om polis och åklagare kommer att ta fram sådana uppgifter som talar för den misstänkte (även om åklagaren har en skyldighet att göra det). Men den misstänktes advokat kan begära av domstolen att den bevisningen hämtas in.

Tack vare förslaget om lagring av trafikdata kommer försvarsadvokater att med säkerhet kunna använda detta verktyg. Men de kommer naturligtvis att göra det i väldigt begränsad omfattning eftersom minst 95% av alla som är så misstänkta för brott att de åtalas också är skyldiga (men domstolarna fäller bara ca 80% av rättssäkerhetsskäl). Det är alltså ganska sällan i den misstänktes intresse att hans advokat tar fram uppgifter om var han befann sig vid tidpunkten för brottet...

För att kunna diskutera de här frågorna på ett vettigt sätt måste man sätta in dem i dess riktiga perspektiv, nämligen i själva rättssystemet. Och det är väldigt få debattörer som vet hur rättssystemet fungerar. Hur bevis hanteras, hur domstolen bedömer dem osv.

Men som sagt, du får gärna förklara vad som var så bra med HAX inlägg...

Anonym sa...

Vad ni måste förstå är att många av de mest radikala liberterianerna själva begår ”goda” brott. Jag bryr mig inte om avlysning eftersom jag inte begår brott, och eftersom jag inte tror att det kommer att missbrukas. De är livrädda att fysisk åka i fängelse!

Jonas N sa...

Anonym nr 1, det du beskriver i ditt inlägg är ju redan vedertaget i dag, utan tvingande direktiv att lagra teletrafikdata.

Risken med direktivet är bla att det förarbete som ledde till scenariot du beskriver ersätts med att bara söka i registren efter indicier. Och nästa helt uppenbara risk är att registerdata börjar användas till annat än det den nu primärt skall användas till. Ytterligare en risk är att de verkligt farliga brottslingarna kommer att kunna kringå tekniken (det är inte så svårt) och en än större andel av rättsväsendet kommer att riktas in mot att jaga Svenssons som parkerat fel eller köpt/sålt svart arbetskraft eller likn.

Personligen befarar jag att syftet med datalagringen redan nu är att kunna kontrollera vanliga medborgare bättre. Vem vet vilka handlingar kommer att förklaras brottsliga framöver!? Visst tung kriminalitet och terrorism är man också ute efter. Men inte har man vara sig visat upp någon större frenesi eller effektivitet när det gäller det (Alexandermorden möjligtvis undantagna)