2005-10-31

Ännu värre för Ohly

Det är möjligt att Lars Ohlys reträtt innebär att hans ställning stärks inom vänsterpartiet, men jag vet alldeles för lite vad som pågår inne i partiet för att kunna ha en åsikt om det. De hårdnackade kommunisterna borde rimligen inte se så positivt på det visserligen.

Men hur som helst så känns hans avbön rätt patetiskt. Han säger det till och med själv att han bara slutar kalla sig kommunist, men fortfarande har samma ideal, alltså fortfarande är kommunist. Han säger att ordet står i vägen för politiken som ska leda till det klasslösa samhället. Ja, men det är liksom den som är problemet. Kommunism för tankarna till så mycket förtryck säger han. Exakt, och det är vad vänsterpartiets politik också leder till efter ett tag. Det är ju det som är det bisarra i det hela. Jag tror inte att Lars Ohlys hemliga plan är att bli diktator i Sverige, men med en politik som vänsterpartiet vill ha kommer vi hamna i ett samhälle med förtryck. Makten koncentreras hos några få som styr hela samhället, det leder till förtryck och det är det vi har sett så många gånger runt om i världen. Det skulle inte funka den här gången heller.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Du skulle väl kunna utveckla dig lite Mathias. Vilka belägg har du t.ex. för att det skulle bli färre människor som styrde Sverige om vänsterpartiets politik slog igenom? Om du t.ex. åsyftar förstatlignden eller så borde det väl snarare göra att det blev ett större inflytande från allmänheten kring hur sveriges företag drivs? Inte för att jag är för det men resonemanget är intressant. I en bolagsstyrelse kan ju inte så ofta matcha våran egen riksdag och har ännu mera sällan allmänna val...

Tycker nog att du borde läsa igenom kommunistiska manifestet, går säkert att hitta på nätet, och sedan fundera. Karl Marx var en framstående filosof - det går inte att förneka. Om man förnekar alla Marx resultat så bådar det ju inte så gott för trovärdigheten i ens resonemang. Inte för att du skulle göra dte nu men det finns lite tendenser till det tycker jag.

Vill dock förtydliga - jag är inte kommunist men jag tycker att resonemanget är intressant och väntar med spänning på att se en lite mer utvecklad förklaring.

Mathias Sundin sa...

Visst det ska jag gärna göra någon dag, nu nöjer jag mig med att hänvisa till de otaliga försök med kommunism, som man får säga har funkat sisådär.

Robert Nordman sa...

Pelle:
Hur man hamnar i situationen att färre bestämmer fler saker (notera att detta är en översikt/sammanfattning av resonemang från många källor):

Det finns tre delar i det.
1) Det första är att på den fria marknaden bestämmer alla litegrann - samspelet mellan producent och konsument, helt enkelt. Ta bort det samspelet, genom att enbart producenterna bestämmer vad som skall produceras, så blir det färre som bestämmer. Producenterna (huvudmännen i företaget/whatever) skulle bli fler än nu om de som arbetade där också styrde och ägde, visserligen, men konsumenterna finns inte med i det samspelet. Det leder direkt till nummer två.
2) För att styra ekonomin krävs alltså en stor mängd personer som kontrollerar saker och ting. Företagen som ovan måste i sin tur styras uppifrån, som ersättning för att konsumenterna inte finns med i leken på ett direkt sätt. Det blir alltså färre som styr, eftersom samordning av detta slag leder till att fler och fler överinstanser skapas -- och makten flyttas dit. Inte detaljstyrningen, men de övergripande besluten.
3) Förutom ekonomi och styrning vilar ett samhälle på en tredje pelare: Civilsamhället. Den lyser visserligen ofta med sin frånvaro i Sverige, men det är en annan fråga. I det civila samhället är det individer och små grupper som fattar beslut om vad de vill, kan och bör göra. Med en stark styrning, som i punkt ett och två, minskar utrymmet för denna mer privata sfär än mer. Den enskilde individen är inte längre beslutsfattare, för att makten flyttats till andra grupper.

Sammanlagt blir det alltså färre riktiga beslutsfattare på varje nivå - även om det skulle kunna se ut som om det är fler, på papperet.

Anonym sa...

Det där svaret var bra. Kommunismen har flera stora praktiska problem och är ju mer eller mindre utopiskt men det behöver ju inte vara just de delarna som Vänsterpartiet tar fasta på.

I en marknadsekonomi är det ju precis som du säger konsumenten som borde ha makten men det känns inte som att vi kommit dit riktigt ännu idag. Man skulle väl kunna säga att Platon hade rätt då han ansåg något liknande att retorik förblindar människor eller i andra ord - allt går att sälja med mördande reklam.

Det är ett problem men om kommunismen löser den är en annan femma.

Aja - nu kommer jag kanske lite bort från ämnet här...

Anonym sa...

What a great site Midget race car front end parts Business card badges Hand made fishing rods Mcse microsoft certification test king http://www.caribbeancruises0.info Used ford truck sacramento car wax consumer reports thong ass South dakota bextra litigation Mexican+nexium+order+online Quitting smoking and withdrawal Dental implant price gps car navigation Alarm car cobra wiring Wheelchair ramp plans casino baccarat Cingular wireless pay as you go phone