2005-10-10

Hur är det egentligen med orkanerna?

Efter orkanerna Katrina och Rita så påpekade bland annat Bo-Inge Andersson på SVT att typ detta var Bushs fel eftersom han inte skrev under Kyoto-protokollet. Eftersom slutsatsen kommer från denna briljanta man så finns det ingen anledning att betvivla det. Eller?

Jo faktiskt, men vi kan ta och titta på lite forskning i ämnet. Har det blivit fler orkaner, och har orkanerna blivit värre? En del forskning antyder det, men vilka slutsatser kan dras? Vi börjar med forskningen:

I vetenskapstidningen Science publicerade Peter Webster sin forskning där han granskat antalet orkaner de senaste trettio åren och deras styrka. Han kom fram till att antalet stormar inte ökat på jorden, bara i Nordatlanten, men samtidigt minskat på andra ställen. Det går inte att koppla till någon global uppvärmning.
Däremot så har styrkan i stormarna ökat, inte deras högsta vindhastigheter, de ligger stilla, men antalet orkaner i styrka 4 och 5. Samtidigt så har de svagare minskat vilket ökar den genomsnittliga styrkan. Webster menar att det kan ha och göra med global uppvärmning, eller iallafall att resultaten inte motsäger det.

Websters forskning är något begränsad av det faktum att det bara finns bra statistik från 1960-talet, då satelliter började användas. Men för just Atlanten finns tidigare statistik tackvare väderflygplan. Den statistiken bekräftar Websters forskning mellan 1970 och 2000, men tittar man på de 25 åren innan 1970, som Webster alltså inte har med, så blir det genast mer intressant.

Då kan vi nämligen se motsatsen till det som hände 1970-2000. Mellan 1960 och 1970 sjunker antalet kraftiga stormar till en lägstanivå, för att sedan stiga något, dippa ner igen 1990 för att då kraftigt öka i antal och styrka. Innan 1960 låg siffrorna nästan lika högt som idag, och hade stigit dit från en lägre nivå åren innan.

Vad kan man dra för slutsatser då? Jo, att det naturligtvis är möjligt att de senaste 30 årens ökning har att göra med en växthuseffekt skapad av människan, men också lika möjligt att det inte har något med det att göra. Vi skulle behöva statistik från en längre tid helt enkelt. Eller en bättre förklaring av Bo-Inge.

Läs mer på Tech Central Station.

5 kommentarer:

magnus sa...

Temperaturen i troposfären har ju ökat med några tiondelar samtidigt som temperaturen i stratosfären minskat med någon halv grad.

Det är väl inte otänkbart att t ex denna större temperaturskillnad skulle kunna bidra till att kan öka styrkan hos orkaner. Dock: temperaturskillnader mellan stratosfär och troposfär har ju bara mätts i tre decennier och det är väl knappast otänkbart att den varierat historiskt. Detta decennie är ju f ö ett där man väntar sig större naturkatastrofer.


I dag var det förresten en artikel i SvD om de som tror att oljeproduktionen nått en peak nu. Något som ger dessa en inte så stor kredibilitet är kanske att man redan på 50-talet ansåg att man skulle peaka redan 1970. Men vissa menar man pekar på att deras grundteorier ändå håller. Det lär märkas på oljepriset om inte annat - allt flyter på smooth under marknadsekonomiska principer; det gamla, effektiviseringar och det nya utan politiskt halabalou...

Växthuseffekten verkar på sin höjd vara ganska modest, och skulle det visa sig något annat, så då får man kanske koppla in "politiskt hjältemod" med tuff reglering... som ju iofs redan är inkopplad med Kyoto och USA:s tekniksatsning...

magnus sa...

Här är förresten SvD-artikeln om oljan som Kjell Aleklett påstår nu snart börjar sina. (Och här kan man visst kommentera man den.)

Per Hagwall sa...

Varför hålla på att peta i fakta när DN Kultur som vanligt vet hur allt står till...

magnus sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
magnus sa...

Haha! Att DN Kultu(r) först nämner jordbävningar som en del i koldioxidkapitalismen som förtrycker de fattiga är ju ...intressant, liksom att Guatemalas befolkning kommer att se all jord de har spolas bort för de rikas ondskefullt medvetna koldioxidkapitalisms skull.

(Borde inte osakligheten i den artikeln kunna anmälas till PO? Eller DN Kultur få bli skönlitterär nobelpristagare av politiskt korrekta vänster-Horace? :-P )