2005-10-02

Exempel från vardagen

Gällande miljön (se tidigare post) så har jag ett par exempel från min vardag på lärarutbildningen.

Skolan ska jobba med hållbar utveckling och därmed ska vi som går lärarutbildningen utbilda oss inom området. Jag har tidigare skrivit om den kurs jag läste i våras vars utgångspunkt var brutalt vänster. När jag ifrågasatte det fick jag vet att jo, visst, så kunde det se ut men detta var ju vad man var överens om. Och det stämde säkert, de flesta miljöforskare är överens om en hel del. Det kan ju tyda på att de har rätt, men det farliga är om de som råkar tro något annat, eller ifrågasätter forskningen behandlas styvmoderligt. Tonen i den undervisning jag har deltagit i är att dom som inte fattat det här, dom är fan inte vidare smarta.

Jag läser nu en kurs där bl a geologi ingår. En lärare berättade där i nedlåtande ton om hur USA inte fattat nånting om växthuseffekten, hur de hade ett enögt sätt att se på lärande och att USA stod för mer miljöförstöring än Kina. Sen frågade han oss på vilket sätt vi ville se på lärande, som i USA, det enögda, eller som han, det med fler dimensioner.

Detta blir vi alltså itrummade och kommer naturligtvis lära ut till barnen i skolan. För i kursen i våras fick jag chansen att kommentera en del av mina kamraters arbeten i hållbar utveckling där de beskrev de uppgifter de gjort med barnen på sin praktik ute i skolorna. Det var verkligen hårresande läsning. Barnen leddes mycket effektivt fram till slutsatser, som om jag uttrycker mig milt, stod långt ifrån marknadsekonomi och som inte innehöll ett enda dugg av kritisk granskning. Den enda kritiska granskningen som fanns var just av marknadsekonomin.

Jag tror på inte sätt att detta var mina kamraters mening med övningar, de gjorde bara övningar utifrån det vi hade lärt oss. Jag tycker inte heller att skolan ska lära ut att kapitalism är det bästa som finns, men däremot måste verksamheten hela tiden genomsyras av kritiskt tänkande. Eleverna ska bli tänkande varelser som själva kan komma fram till slutsatser.

Som lärare har man en enorm makt i sina ord. En minsta antydning i politisk åsikt kan forma ett barn för livet. Det gör naturligtvis jobbet ibland till omänskligt och så opartisk klarar ingen att vara. Men det måste vara målsättningen.

Om våra barn indoktrineras i en tro att hållbar utveckling är detsamma som vänsterpolitik, då ligger vi illa till.

Inga kommentarer: