2005-10-25

Alf och jag - inte så lika

Alf Svensson överväger att lämna Svenska kyrkan eftersom kyrkomötet nu väntas säga ja till att präster ska välsigna homosexuella par. Själv gick jag ur Svenska kyrkan av motsatt anledning, att de velade för mycket i frågan om homosexuella och mot att de inte kastade ut alla kvinnoprästmotståndare. Dessa får naturligtvis ha sina åsikter men jag tycker en kyrka inte ska tillåta att de bildar eget stift med mera. Därför gick jag ur.

Jag tycker också att det ska vara upp till kyrkorna själva att bestämma vilka de vill viga, men jag tänker inte vara med någonstans där homosexuella inte har samma rättigheter som heterosexuella.

2 kommentarer:

Ola J Hedin sa...

Rätt så!

Vigselrätten har förvandlats från en rättighet till ett intrång på religionsfriheten. Därför ligger det i kyrkornas intresse att snarast avsäga sig vigselrätten. Så snart de kära tu har registrerat partnerskap hos Skattemyndigheten är de så klart fria att fira sin civilrättsliga handling på vilket sätt de själva finner lämpligt. Vill man absolut gifta sig i en kyrka så får man så klart finna sig i den kyrkans ritualer. Vill man påverka kyrkans regler ser man till att bli medlem och påverkar tolkningen av bibeln.

Modellen fungerar utmärkt i t ex Frankrike, där vare sig stat, media eller lobbyister försöker inkräkta på kyrkornas rätt att tro att samkönade par inte kan vigas genom att definiera både civil och borgerligt äktenskap utan låter varje instans sköta sin del. En ytterligare fördelaktig effekt är att vi slipper se riksdagsman Yvonne Andersson (kd) argumentera i frågan på diverse debattsidor.

Jag reserverar mig för att möjligen låta Svenska Kyrkan i Utlandet behålla sin vigselrätt, då jag har förstått att SKUT ofta kan fungera som ett sorts extra konsulat på orter där Sverige inte normalt finns representerat. I det fallet gäller dock civil vigsel hos borgerlig vigselförrättare.

Robert Nordman sa...

"En ytterligare fördelaktig effekt är att vi slipper se riksdagsman Yvonne Andersson (kd) argumentera i frågan på diverse debattsidor."

Egentligen behövs inget annat argument. Möjligen detta tillägg/förtydligande:
"Vi skulle slippa debatter där alla verkar glömma att skilsmässan mellan kyrkan och staten har några år på nacken nu."