2005-09-15

Konkurrens mellan skolor

Dagens rapport från Skolverket som säger samma sak den sa i våras när skolministern gick ballistic, bekräftar det vi redan vet. Att konkurrens mellan skolor ökar kvalitén i friskolorna och i de kommunala skolorna. En undersökning från Storbritanniens Adam Smith Institute kommer fram till precis samma sak. Nu lyckas jag inte hitta den på nätet, men jag har den nerladdad sedan tidigare om någon vill läsa. Tittar man på en sämre skola som omges av framgångsrika skolor, så ökar kvalitén även i den sämsta skolan.

Den stora frågan är, som även skolminister Baylan lyfter fram nu, är om valfrihet leder till segregation. Baylan är såklart säker på att så är fallet, och fps Jan Björklund verkar vara inne på samma spår. Och visst bygger valfrihet på en sorts segregation, i den meningen att vi väljer bort det dåliga och väljer det bra. Men innebär det att vissa elever från vissa grupper (t ex utan studietradition som det brukar heta) samlas på ett ställe? Eller är det istället en möjlighet från dessa att ta sig ur skiten?

2 kommentarer:

AndersML sa...

Du behöver inte gå så långt som till engelska marknadsliberala tankesmedjor för att hitta sådana rapporter. Forskare knutna till Finansdepartementets gamla Expertgrupp för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) kom fram till sådana slutsatser när de undersökte Sverige (Ds 2001:12 [PDF]).

Även om författarna efterfrågade fler studier på området, hittade de stöd för det du skrev. Ur pressmeddelandet [PDF]:

Författarna har testat resultatet genom att göra en rad olika beräkningar i skilda analytiska modeller. Resultaten i samtliga dessa pekar dock i samma riktning. Bergström och Sandström kan därför förkasta en i den allmänna debatten vanlig hypotes, nämligen den att den kommunala skolan ”utarmas” av friskolor. Tvärtom finns ett starkt stöd för att den kommunala skolan blir bättre ju fler elever som går i friskolor. Det tycks som om konkurrensen mellan friskolor och kommunala skolor har positiva effekter.
Vidare har man studerat vilka effekterna blir för de svagare eleverna. Detta genom att undersöka om andelen elever som lämnar grundskolan med godkända betyg i alla ämnen är högre i kommuner med fler friskolor. Det visar sig även här att det tvärtom finns ett visst stöd för att även de svagare eleverna i de kommunala skolorna gynnas.
(mina markeringar)

Det kan tilläggas att ESO (som blev känt för ganska självständiga rapporter) lades ned. Alla utredningar därifrån finns här.

Mathias Sundin sa...

Jepp I know, men kan vara bra att se att det inte bara är Sverige vi tror det.