2005-09-04

En vettig röst

Som vanligt är The Economist lugn och sansad i sin rapportering. De tar inte till överord eller drar snabba slutsatser om vad som gått fel och vems eventuella fel det är. Orkanen Katrina blev en dubbel olycka eftersom vallarna som höll ute havet brast och min personliga inställning är att det efter det inte verkar ha gått speciellt smidigt med hjälpinsatserna. Har någon gjort fel ska de ställas till ansvar oavsett om det är president Bush eller någon på lokalplanet.

Det jag framförallt vänder mig mot är alla som försöker ta politiska poäng själv eller av motståndare. Att Michael Moore skulle krypa ur sin håla och profitera på lidande människor förvånar mig inte ett dugg men det gör det inte mindre vidrigt.

Inga kommentarer: