2005-06-29

Vinkling inom svensk press

För några dagar sedan diskuterades det om vinkling i media här på bloggen (här och här). Nu har SOM-institutet i Göteborg granskat detta genom att kolla på anmälningar till Granskningsnämnden för radio och tv.

Alicio toksågar undersökningen. Jag vet inte hur rätt han har, men min gissning är att svenska journalister är vinklade utifrån sina politiska åsikter - men inte så vinklade som man "gärna" vill tro. Nyhetsjournalister styrs nog främst av nyhetsvärde, medan andra (på typ DN Kultur) av mer politiska värderingar.

Jag tror också de styrs till stor del av vad som skulle kunna kallas norm, politiskt korrekt eller rådande uppfattning. Till exempel inom ekonomi så reagerar säkert många från vänster eftersom den rådande uppfattningen inom nationalekonomin ofta stödjer de som har åsikter till höger, medan andra frågor som synen på USA ligger mer åt vänster.

2 kommentarer:

Alicio sa...

Hej!
Jag har i och för sig inte skrivit något om journalisters partiskhet i sig, utan främst kritiserat SOM-institutets metod för att komma till slutsatsen att journalister inte skulle vara vänsterpartiska i större utsträckning än tvärtom.

Mathias Sundin sa...

Nej, det är sant. Lite otydlig mening av mig. Det var inte dina slutsatser jag kommenterade, utan mer allmänt om partiskhet.