2005-06-11

Verkar vara en bra skuldavskrivning

Idag har G8-länderna kommit överens om att finansiera en stor skuldavskrivning. Till att börja med gäller det 40 miljarder dollar, men kan stiga till 55 miljarder.

Det är 18 länder som kan få sina skulder avskrivna i dagsläget, men ytterligare 20 möjliga framöver. Dessa 38 länder deltar i ett program för Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) som Världsbanken och IMF har tillsammans.

De 18 länderna har fullt ut kvalificerat sig för skuldavskrivning vilket innebär att de uppvisat en ekonomisk och politiskt stabilitet och förmåga att genomföra reformer för att minska fattigdom och uppnå ekonomisk tillväxt. Jag vet dock inte om det innebär att länderna måste vara demokratiska.

Alltså ser det ut som en ganska bra skuldavskrivning. Inte bara att skulderna skrivs av med ena handen och med den andra lånas nya pengar ut. Länderna kan inte bara lova att genomföra reformer, de måste också visa upp att de klarar av det under en längre tid (jag tror de jobbar med treårsperioder).

Tänk om det nu skulle kunna finnas statsmän som kunde ta tag i frihandelsfrågan. Verkligen driva opinionen och få de stora rika länderna till att avskaffa sina handelshinder. What a wonderful world it would be.

Inga kommentarer: