2005-06-11

Buu Mandelson!

När Peter Mandelson blev handelskommisionär i EU hoppades många frihandlare på en framtid med minskade tullar mot omvärlden. Hittills verkar det inte ha hänt så värst mycket positivt från hans sida.

Nu senast är det Kina man lyckats tvinga på knä och får dem att begränsa sin export av textilier till EU.

Vid årsskiftet togs tidigare handelshinder från Kina bort och importen därifrån har ökat mycket, även om den totala andelen för kinesiska produkter på EUs marknad bara är några få procent. En rapport från EU visade bl a att importen av sex olika slags kinesiska skor ökat med 700 procent. Detta stoppas nu till viss del.

Men nu är det väl på sin plats att ställa en fråga. Varför är det så att importen ökar så mycket? Jo för att vi vill köpa dessa produkter. Varför vill vi köpa dem? För att vi tycker att de är bättre på något sätt. Troligen tycker vi att de är mer prisvärda än de andra skor vi köper idag. Alltså är detta bättre för oss konsumenter. När EU nu återinför handelshindren så blir det dyrare och sämre för oss och vi tvingas betala för att stödja ineffektiva europeiska företag. Sånt suger.

Inga kommentarer: