2005-06-28

Pigor

Trots att DN kallar det "pigavdrag" i rubriken så har det namnet nästan försvunnit. Hushållsnära tjänster är det politiskt korrekta, och den för övrigt korrekta benämningen.

Att införa avdrag för hushållsnära tjänster går inte att argumentera emot om man samtidigt är för det sk ROT-avdraget, alltså för byggjobb i hemmet. Då är man en hycklare av stora mått. Alltså får du avdrag på skatten för om någon snickrar och hamrar i ditt hem, men inte om någon städar upp byggdammet.

Det som debattören vill visa på DN Debatt under den märkliga rubriken, är att det t o m skulle löna sig med ett skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Det skulle skapa så många vita jobb så skatteintäkterna skulle öka. Då har man inte räknat in den förbättrade situationen för dessa människor som idag till stor del jobbar svart. Och arbetsförhållande är ju något som vänstern påstår sig värna.

Jag är för ett avdrag för hushållsnära tjänster, men i principen mot olika typer av styrda skattelättnader. Den typen av skattelättnader kan lätt hamna fel, som avdrag för avgiften till facket osv. Så när jag (och säkert många andra) förespråkar avdrag för hushållsnära tjänster så kan jag inte samtidigt vara emot avdraget för fackavgiften på rent principiella grunder. Då är jag lika mycket hycklare som de som gillar ROT-avdrag och fackavdrag, men inte pigavdrag.

Eller jag kan vara mot det, men måste använda andra argument.

4 kommentarer:

Håkan sa...

Sverige hårdbeskattar arbete. Verkligen hårdbeskattar. Den sektor som blir mest lidande är tjänstesektorn, som ofta är mer arbetsintensiv. Detta gäller i särskilt hög grad enkla tjänster som städning (till skillnad från t ex högspecialiserade it-tjänster).

Att i ett högskattesamhälle vara för att sänka skatten för den sektor som drabbas hårdast av systemet tycker jag inte är konstigt. Men jag har svårt att se hur fackföreningar är en "drabbad sektor" i Sverige. Alltså enkelt att vara för RUT-avdrag men mot fackliga avdrag.

Niklas Frykman sa...

Avdragen måste ju ses som en nödlösning på vägen till ett samhälle med lägre skatter och utan subventioner. Men eftersom det är långt dit kan jag tänka mig att acceptera det. Motvilligt.

Robert Nordman sa...

Frykmans resonemang kan föras vidare:
Det som många snubblar på är ju tanken att sänkt skatt faktiskt kan leda till ökade intäkter, vilket sådant som RUT- och ROT-avdrag kan visa hur det är möjligt.
Men vi får ingen sådan effekt genom fackavgifterna ;)

Mathias Sundin sa...

Nej, fackavgiften leder inte till några andra fördelar - tycker vi/jag. Därför är jag mot ett sånt avdrag och för ROT, eller ROT vette fan, men hushållsnära iaf.

Men rent principellt tycker jag inte att man ska in och peta på det där sättet, bättre med låg skatt för alla. Staten ska inte ha några favoritbranscher eller favvo särintressen. Varken facket eller pigor.