2005-05-24

Rikta kritiken rätt

Att extremfeminsmen granskas är oerhört viktigt, det är en mycket farlig idelogi. Men se till att rikta kritiken rätt. Det är rätt att kritisera ledande personer inom ROKS, det är rätt att kritisera attacker på porrbutiker och regeringens försök att styra forskningen. Däremot får inte det kopplas ihop med det goda som kvinnojourerna gör. Jag vill påstå att de bedriver Sveriges viktigaste verksamhet. De kan bli bättre, precis som polis, åklagarmyndighet och andra delar av det offentliga också kan bli för att hjälpa dessa kvinnor.

Den tortyr de utsätts för är grovt underskattad i vårat samhälle. Det går inte att jämföra med att få stryk på stan, utan att förminska hur det är att utsättas för något sånt (jag har själv blivit det).

Jag tycker landets kvinnojourer först och främst ska hugga tag i ROKS och styra upp verksamheten om det är möjligt. Annars lämna direkt.

1 kommentar:

Fredrik Lindholm sa...

"kritisera attacker på porrbutiker"? Mesigt. Den som försöker vandalisera någon annas egendom torde bättre lyssna på en Franchi Spas 12 än ängsliga ljud från någon som försöker predika för kören.