2005-05-27

Mer ur ROKS-intervjun

SVT har nu visat tre oklippta minuter ur materialet där Evin Rubar intervjuar Ireen von Wachenfeldt där ROKS-ordföranden håller med om att män är vandrade dildos, djur osv.

Ett bra grepp som jag spontant tycker borde ske oftare, att intervjuer läggs ut oklippta. Det ger människor möjlighet att själva granska om den intervjuade verkligen menade som det senare framställdes.

Vad gäller denna intervju så har jag svårt att avgöra vad egentligen ROKS-ordföranden egentligen menar. Hon säger klart och tydligt att män är vandrade dildos, djur osv. Men möjligen menar hon att det är den roll männen får av samhället, men det betyder ändå att vi är djur, eller t o m lägre än djur som Solanas faktiskt skriver i sin bok.

Jag hoppas att SVT lägger materialet på webben så att det går att se intervjun igen. Det är svårt att avgöra så här med en snabb tittning.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Tycker hela debatten blivit obehaglig när kommunerna plötsligt börjar dra in stödet til kvinnojourerna...

De olika undersökande redaktionerna på SVT verkar tävla i att göra kritiserbara dåligt underbyggda reportage, tyvärr.

Mathias Sundin sa...

Vilka kommuner har gjort det? Är det sant så är det inte bra alls.

På vilket sätt är detta reportage dålight underbyggt menar du?

Anonym sa...

Jag anser att det är helt OK att ROKS får sina fiskar varma. Det finns en kokurrerande organisation SKR som bröt sig ur ROKS för bla pga deras extremistiska hållning, de får ett välförtjänt uppsving nu. Komunalt stöd skall inte betals ut per automatik, det är alldeles utmärkt om det först kollas vad det är man stödjer.

Jag har precis fått höra en hel del bakgrundsinformation om de två Dokument Inifrån reportagen. Att som Zibbo påstå att de är dåligt underbyggda är bara oförskämt.

Nästan alla de ståndpunkter (inkl synen på män som varelser) är väldokumenterade och finns fö mestadels redovisade på hemisdan. Även Eva Lundgrens hållning är känd, likaså hennes fasoner i forskarvärlden mm. Det finns mycket mer sansade (dvs mer professionella) forskare och experter som inte ställer upp på dogmerna, men de är marginaliserade alternativt vågade inte ställa upp i programmet eftersom deras anslag/karriärer/status/inflytande skulle ta skada om de offentligt kritiserade den inriktningen som M.Winberg mfl har bestämt (!) skall vara den sanna.

Några andra saker värda att nämnas:

Dels blev det ännu mer tydligt hur ihopvävda makten, organisationerna, pengarna och det ömsesidiga vapendragandet/ryggkliandet/revirförsvarandet verkligen är. Detta är den viktigare behållningen av reportagen, det är större och på sikt också mer skrämmande och farligt än stolleuttalanden från några (bevisligen) virrpannor (och hot västa i en hiss).

Det är dock det senare som har fått medial respons, men det är det underliggande nätverket (som finns ganska öppet) och hur det går till däri som är det centrala, det är också dessa mekanismer som orsakar att sekt-beteendet upptår och får växa sig starkt, ostört.

En annan sak jag fick höra var att nästan alla intervjuer gjordes öppet anonserade förbokade, även deras längd, och att texten lades ut beredvilligt av de intervjuade. När det gällde visa sakframställningar fick de intervjuade i efterhand både frågorna samt deras svar (de redigerade) upplästa för godkännande. Även kritik/kritiska motargument togs upp och texten lades ut, bemöttes. Normalt välkomnar ROKS mfl medial exponering och spelar på/med den, och därför var heller inte intervjuerna konfrontatoriska.

Det var först när det uppenbart blev stark kritik mot verksamheten som dörren smälldes igen (Gunilla Ekberg, när hon tillfrågaes varför hon sanktionerade bortrövande, tom var informerad) och det är kritiken som följer (i efterhand) som har fått ROKS att reagera med taggarna utåt.

Winbergskans långa utläggande av texten om vad hon anser att har rätt att bestämma över är eg starkare material än vad som framhävts. Hade hon inte suttit i Brasilien på en trygg reträttpost, och efter att hon hade lämnat ansvaret för dessa frågor, hade hon nog inte varit lika öppenhjärtig, men förhoppningsvis hade också den raktionen på det som framkom varit mycket starkare. (Den är dock lika befogad idag!)

Jag är säker på att liknande nätverk (strukturer! :-) finns på många områden i samhället där utpräglade särintressen, politiska agendor, poltisk makt, anslag, forskningsmedel, experttilsättande osv går hand i hand. Men kanske dessa inte är lika snaskiga, eller medialt gångbara. Dem lär nog flertalet aldrig få reda på, och de som är berörda i tysthet gnissla tänder om

Anonym sa...

Inslaget från Gomorron Sverige finns 9 minuter in i det här klippet.