2005-05-14

Guillous misstag

Danne Nordling skriver också i sin blogg om att ta mer i skatt från de rika (se nedan). Han beskriver bl a något som han kallar Guillous misstag efter författaren med Jan i förnamn som 1994 föreslog att man skulle höja skatten för de med över en miljon i årsinkomst och därmed kunna finansiera en välfärdsreform.

"Det skulle ge ett ansenligt belopp som skulle säkra välfärden, var hans tanke. Men då hade han räknat med de rikas grundinkomster under den inkomstnivå som gjorde dem rika.

Vi kan illustrera detta med en person som tjänar 1,2 miljoner i exemplet ovan och begränsa oss till enbart inkomstskatten:

Guillou höjer då skatten med 10 procent av 1,2 mkr, vilket blir 120 000 kr. Av de 200 000 kr som gör vår miljonär till miljoninkomsttagare går redan idag 114 000 kr bort i skatt (57 %).

Kvar finns 86 000 kr att betala skattehöjningen på 120 000 kr med! Resultatet blir alltså att marginalskatten blir 139 procent.

Vår 1,2-miljonär skulle alltså tjäna 34 000 kr på att sänka sin inkomst med drygt 200 000 kr så att han kom under straffskattegränsen."

Inga kommentarer: