2005-02-13

Nuder vet bäst

15 nationalekonomer säger att ett ökat skattetryck vore dåligt. Pär Nuder säger att vi tänker testa ändå.

Blir som sagt ett mycket viktigt val nästa år.

Inga kommentarer: